Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck (v35-02) 7,5 hp 25 %
LK41G Gamla testamentets böcker och budskap (Göteborg) 0 hp 25 %
LK41J Gamla testamentets böcker och budskap (Jönköping) 0 hp 25 %
LK41M Gamla testamentets böcker och budskap (Malmö) 0 hp 25 %
LK41S Gamla testamentets böcker och budskap (Stockholm) 0 hp 25 %
LK41U Gamla testamentets böcker och budskap (Umeå) 0 hp 25 %
LK41Ö Gamla testamentets böcker och budskap (Örebro) 0 hp 25 %
LK43G Bibelns budskap (Göteborg) 0 hp 25 %
LK43J Bibelns budskap (Jönköping) 0 hp 25 %
LK43M Bibelns budskap (Malmö) 0 hp 25 %
LK43S Bibelns budskap (Stockholm) 0 hp 25 %
LK43U Bibelns budskap (Umeå) 0 hp 25 %
LK43Ö Bibelns budskap (Örebro) 0 hp 25 %
RR247R Idéburet ledarskap i diakoni (v35-02) 7,5 hp 25 %
ST257R Kyrkan i samhället (v35-02) 7,5 hp 25 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer
Jag är född i ett annat land än Sverige (används enbart för statistik).

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.