Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


BV101 Gamla testamentet, baskurs 7,5 hp 50 %
BV101R Gamla testamentet, baskurs 7,5 hp 50 %
BV103D Bibelteologi 1 (helgkurs) 0 hp 25 %
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 7,5 hp 50 %
BV201D Nytestamentlig grekiska 1 (distans) 7,5 hp 50 %
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 7,5 hp 50 %
BV202D Nytestamentlig grekiska 2 (distans) 7,5 hp 50 %
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska 7,5 hp 50 %
BV211 NT fördjupningskurs Filipperbrevet (språklig) 7,5 hp 50 %
BV221 NT fördjupningskurs, Filipperbrevet (icke-språklig) 7,5 hp 50 %
BV257 Fördjupningsseminarium: "Skapelse, miljö och frälsning" – Ekoteologi i GT och NT 7,5 hp 50 %
BV268R Fördjupningsseminarium: Bibelteologi 2 7,5 hp 50 %
KM102 Kyrkohistoria 7,5 hp 50 %
KM241 Fördjupningsseminarium: Sveriges kyrkohistoria 7,5 hp 50 %
LK41G Gamla testamentets böcker och budskap (Göteborg) 0 hp 25 %
LK41J Gamla testamentets böcker och budskap (Jönköping) 0 hp 25 %
LK41M Gamla testamentets böcker och budskap (Malmö) 0 hp 25 %
LK41S Gamla testamentets böcker och budskap (Stockholm) 0 hp 25 %
LK41U Gamla testamentets böcker och budskap (Umeå) 0 hp 25 %
LK41Ö Gamla testamentets böcker och budskap (Örebro) 0 hp 25 %
LK51G Kyrka, integration och diakoni (Göteborg) 0 hp 25 %
LK51J Kyrka, integration och diakoni (Jönköping) 0 hp 25 %
LK51M Kyrka, integration och diakoni (Malmö) 0 hp 25 %
LK51S Kyrka, integration och diakoni (Stockholm) 0 hp 25 %
LK51U Kyrka, integration och diakoni (Umeå) 0 hp 25 %
LK51Ö Kyrka, integration och diakoni (Örebro) 0 hp 25 %
RR101R Introduktion till teologiska studier 7,5 hp 50 %
RR106R Världsreligionerna 7,5 hp 50 %
TL103R Systematisk teologi 1 7,5 hp 50 %
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria 7,5 hp 50 %
TL249 Fördjupningsseminarium: Pneumatologi - Den helige Ande i historisk och aktuell teologi 7,5 hp 50 %
TL257R Kyrkan i samhället 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.