Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


BV102 Nya testamentet, baskurs (Campus Örebro, v4-13) 7,5 hp 50 %
BV102R Nya testamentet, baskurs (onsdagskurs, v4-13) 7,5 hp 50 %
BV103 Bibelteologi 1 (Campus Örebro, v14-23) 7,5 hp 50 %
BV103R Bibelteologi 1 (onsdagskurs, v14-23) 7,5 hp 50 %
BV210 GT fördjupningskurs, Höga Visan (Poetiska böckerna), språklig (Campus Örebro, v14-23) 7,5 hp 50 %
BV220 GT fördjupningskurs, Höga Visan (Poetiska böckerna), icke-språklig (Campus Örebro, v14-23) 7,5 hp 50 %
BV247 Fördjupningsseminarium: Ledare med integritet - fördjupning i Pastoralbreven (icke-språklig) (v4-13) 7,5 hp 50 %
BV248 Fördjupningsseminarium: ledare med integritet - fördjupning i Pastoralbreven (språklig) (v4-13) 7,5 hp 50 %
BV403 Bibelteologi (avancerad nivå, v11-23) 10 hp 50 %
HS403 Globalisering, offentlighet och det civila samhället (avancerad nivå, v11-23) 10 hp 50 %
KM101 Missionsvetenskap (Campus Örebro, v4-13) 7,5 hp 50 %
KM101R Missionsvetenskap (onsdagskurs, v4-13) 7,5 hp 50 %
KM102R Kyrkohistoria (onsdagskurs, v14-23) 7,5 hp 50 %
LK42G Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Göteborg) 0 hp 25 %
LK42J Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Jönköping) 0 hp 25 %
LK42M Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Malmö) 0 hp 25 %
LK42S Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Stockholm) 0 hp 25 %
LK42U Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Umeå) 0 hp 25 %
LK42Ö Nya testamentets böcker och budskap (lördagskurs, Örebro) 0 hp 25 %
LK47G Kristen etik (lördagskurs, Göteborg) 0 hp 25 %
LK47J Kristen etik (lördagskurs, Jönköping) 0 hp 25 %
LK47M Kristen etik (lördagskurs, Malmö) 0 hp 25 %
LK47S Kristen etik (lördagskurs, Stockholm) 0 hp 25 %
LK47U Kristen etik (lördagskurs, Umeå) 0 hp 25 %
LK47Ö Kristen etik (lördagskurs, Örebro) 0 hp 25 %
RR246R Fördjupningsseminarium: Religionsbeteendevetenskap (v4-13) 7,5 hp 50 %
TL103 Systematisk teologi 1 (Campus Örebro, v14-23) 7,5 hp 50 %
TL208R Systematisk teologi 2 - Människan och frälsningen (v4-13) 7,5 hp 50 %
TL251R Fördjupningsseminarium: Etik (v4-13) 7,5 hp 50 %
TL253R Fördjupningsseminarium: Migration, nation och globalisering (v14-23) 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer
Jag är född i ett annat land än Sverige (används enbart för statistik).

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.