Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


BV102 Nya testamentet, baskurs 7,5 hp 50 %
BV102R Nya testamentet, baskurs 7,5 hp 50 %
BV103 Bibelteologi 1 7,5 hp 50 %
BV103R Bibelteologi 1 7,5 hp 50 %
BV214 GT, fördjupningskurs, De historiska böckerna (språklig) 7,5 hp 50 %
BV224 GT, fördjupningskurs, De historiska böckerna (icke-språklig) 7,5 hp 0 %
BV247 Fördjupningsseminarium: Ledare med integritet - fördjupning i Pastoralbreven (icke-språklig) 7,5 hp 50 %
BV248 Fördjupningsseminarium: Ledare med integritet - fördjupning i Pastoralbreven (språklig) 7,5 hp 50 %
KM101 Missionsvetenskap 7,5 hp 50 %
KM101D Missionsvetenskap 7,5 hp 25 %
KM101R Missionsvetenskap 7,5 hp 50 %
KM102 Kyrkohistoria 7,5 hp 50 %
KM102R Kyrkohistoria 7,5 hp 50 %
LK42G Nya testamentets böcker och budskap (Göteborg) 0 hp 25 %
LK42J Nya testamentets böcker och budskap (Jönköping) 0 hp 25 %
LK42M Nya testamentets böcker och budskap (Malmö) 0 hp 25 %
LK42S Nya testamentets böcker och budskap (Stockholm) 0 hp 25 %
LK42U Nya testamentets böcker och budskap (Umeå) 0 hp 25 %
LK42Ö Nya testamentets böcker och budskap (Örebro) 0 hp 25 %
LK52G Hållbart ledarskap i församlingen (Göteborg) 0 hp 25 %
LK52J Hållbart ledarskap i församlingen (Jönköping) 0 hp 25 %
LK52M Hållbart ledarskap i församlingen (Malmö) 0 hp 25 %
LK52S Hållbart ledarskap i församlingen (Stockholm) 0 hp 25 %
LK52U Hållbart ledarskap i församlingen (Umeå) 0 hp 25 %
LK52Ö Hållbart ledarskap i församlingen (Örebro) 0 hp 25 %
RR246R Fördjupningsseminarium: Religionsbeteendevetenskap 7,5 hp 50 %
TL103D Systematisk teologi 1 7,5 hp 25 %
TL208R Systematisk teologi 2 - Människan och frälsningen 7,5 hp 50 %
TL251R Fördjupningsseminarium: Etik 7,5 hp 50 %
TL252R Fördjupningsseminarium: Systematisk teologi 3 - Teologisk integrering 7,5 hp 50 %
TL253 Fördjupningsseminarium: Migration, nation och globalisering 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.