Webbansökan
 • 1 Välj program
  & kurser
 • 2 Ladda upp
  dokument
 • 3 Person
  uppgifter
 • 4 Registrera
  ansökan

Välj program
Välj fristående kurser


AA401 Text och tolkning: Teori och metod inom exegetisk och systematisk teologi (avancerad nivå v35-48) 10 hp 50 %
AA402a Historiens Jesus och trons Kristus (delkurs a, avancerad nivå, v49-02) 5 hp 50 %
BV101 Gamla testamentet, baskurs (Campus Örebro, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV101R Gamla testamentet, baskurs (onsdagskurs, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 (Campus Örebro, v35-44) 7,5 hp 50 %
BV201D Nytestamentlig grekiska 1 (distans, v35-44) 7,5 hp 50 %
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 (Campus Örebro, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV202D Nytestamentlig grekiska 2 (distans, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska 1 (distans, v35-44) 7,5 hp 50 %
BV208D Gammaltestamentlig hebreiska 2 (distans, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV216 Kris i Korinth (med språklig fördjupning) (Campus Örebro, v35-44) 7,5 hp 50 %
BV268R Fördjupningsseminarium: Bibelteologi 2 (v35-44) 7,5 hp 50 %
BV269 Fördjupningsseminarium: Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet (Campus Örebro, v45-02) 7,5 hp 50 %
BV404 The Book of Isaiah in Modern Biblical Studies (avancerad nivå, v35-48) 10 hp 50 %
BV405a Jesus i modern forskning (avancerad nivå, delkurs a, v49-02) 5 hp 50 %
HS401 Teologins historia – systematisk-teologiska klassiker (avancerad nivå, v35-48) 10 hp 50 %
HS405 Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria (avancerad nivå, v35-48) 10 hp %
KM101R Missionsvetenskap (onsdagskurs, v3-12) 7,5 hp 50 %
KM102 Kyrkohistoria (Campus Örebro, v35-44) 7,5 hp 50 %
KM241 Fördjupningsseminarium: Sveriges kyrkohistoria (Campus Örebro, v45-02) 7,5 hp 50 %
LK41G Gamla testamentets böcker och budskap (Göteborg) 0 hp 25 %
LK41J Gamla testamentets böcker och budskap (Jönköping) 0 hp 25 %
LK41M Gamla testamentets böcker och budskap (Malmö) 0 hp 25 %
LK41S Gamla testamentets böcker och budskap (Stockholm) 0 hp 25 %
LK41U Gamla testamentets böcker och budskap (Umeå) 0 hp 25 %
LK41Ö Gamla testamentets böcker och budskap (Örebro) 0 hp 25 %
LK46G Kyrka och mission i en global värld (Göteborg) 0 hp 25 %
LK46J Kyrka och mission i en global värld (Jönköping) 0 hp 25 %
LK46M Kyrka och mission i en global värld (Malmö) 0 hp 25 %
LK46S Kyrka och mission i en global värld (Stockholm) 0 hp 25 %
LK46U Kyrka och mission i en global värld (Umeå) 0 hp 25 %
LK46Ö Kyrka och mission i en global värld (Örebro) 0 hp 25 %
RR101 Introduktion till teologiska studier (Campus Örebro, v35-44) 7,5 hp 50 %
RR101R Introduktion till teologiska studier (onsdagskurs, v35-44) 7,5 hp 50 %
RR106 Världsreligionerna (Campus Örebro, v45-02) 7,5 hp 50 %
RR106R Världsreligionerna (onsdagskurs, v45-02) 7,5 hp 50 %
RR247R Idéburet ledarskap i diakoni (v45-02) 7,5 hp 50 %
TL103R Systematisk teologi 1 (onsdagskurs, v35-44) 7,5 hp 50 %
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria (v35-44) 7,5 hp 50 %
TL250 Fördjupningsseminarium: ”Teologi om sexualitet i samtida kontext" (Campus Örebro, v35-44) 7,5 hp 50 %
TL257R Kyrkan i samhället (v35-44) 7,5 hp 50 %

Information

Ladda upp ev behörighetsstyrkande dokument här. Den sammanlagda filstorleken för dokumenten får ej överstiga 10 MB. OBSERVERA att Gymnasiebetyg är obligatoriskt och måste bifogas.

Ladda upp dokument

Endast för sökande till utbildningar som kräver rekommendation:
Rekommendation insänd från

Personuppgifter


Utländskt personnummer
Jag är född i ett annat land än Sverige (används enbart för statistik).

Bekräfta ansökan

Kontrollera din ansökan och verifiera att dina personupgifter stämmer. Klicka sedan på knappen REGISTRERA ANSÖKAN.

Registrera ansökan


Valda program & kurser

Program
Inga program har valts
Fristående kurser
Inga kurser har valts

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i ansökan kommer att lagras i vårt studentregister i enlighet med dataskyddsförordningen. Se information på vår hemsida för en mer detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter.